Samenwerken aan maatschappelijke opgaven

VNG Ambtelijke Top conferentie
Samenwerken aan maatschappelijke opgaven

Voor gemeentesecretarissen, directeuren en hoofden van diensten

Inspiratie, dialoog, bezinning en praktische handvatten

Datum en locatie:
Woensdag 22 maart 2017 in DeFabrique in Utrecht

Deelname:
Kosteloos

Waarom

Ambtelijke Top conferentie

Samenwerken aan maatschappelijke opgaven

U slaat geen krant meer open of u leest over maatschappelijke veranderingen en wat die betekenen voor bedrijven, instellingen en de overheid. In boeken, congressen en op bijeenkomsten wordt benadrukt dat ook de lokale overheid ‘om’ moet, structureel. Alles wordt anders, en ook u moet als gemeentesecretaris, directeur of hoofd van een dienst mee! Want de burger verandert, de digitale technieken maken meer mogelijk en de traditionele verhoudingen tussen politiek, ambtenarij en burgers werken minder en minder. De overheid wordt ongetwijfeld minder paternalistisch, interactiever, flexibeler, slimmer en duurzamer. En zal uitgaan van maatschappelijke opdrachten. Maar wat vergt dat van u?

De VNG Ambtelijke Top conferentie biedt u in deze dynamiek de kans om zaken samen op een rij te zetten. U gaat op 22 maart in dialoog over complexe maatschappelijke opdrachten en denkt na over praktische oplossingen die het leven voor u, de ambtenarij en met name de burgers effectiever en efficiënter, maar ook gelukkiger en vitaler maken. U maakt kennis met leerzame successen in andere gemeenten en hoort van onderzoekers en ervaringsdeskundigen hoe zij naar de toekomst van gemeentelijke antwoorden op maatschappelijke opdrachten kijken. Het programma is inhoudelijk breed van opzet, zodat u makkelijk uw eigen keuzes kunt maken en met uw gehele MT nu al de echo te horen krijgt van de The Greatest Hits van de toekomst. Reken erop dat deze dag inspireert om de stap van ‘moeten’ naar ‘willen’ te maken.

De conferentie is kosteloos en vindt plaats in de DeFabrique in Utrecht. Geïnteresseerd? We zien u graag. Heeft u zich nog niet opgegeven? Dan kunt u dat nu doen.

Programma

De VNG Ambtelijke Top conferentie 2017 biedt u een afwisselend programma waarbij u het middagdeel voor een belangrijk deel zelf kunt invullen.

10.15 – 11.00 uur: Ontvangst en registratie, met koffie en thee
11.00 – 12.00 uur: Plenaire opening door algemeen directeur VNG Jantine Kriens en
lezing door prof. dr. Paul ´t Hart
12.15 – 13.00 uur: Lunch op de festivalmarkt
Op deze markt staan ongeveer twintig stands met onder meer best practices van Nederlandse gemeenten. Daarnaast zijn er ludieke festivaltentjes met korte inspirerende sessies. Deze markt is tot het eind van het inhoudelijke programma geopend. Heeft u zelf een inspirerende casus in uw gemeente die u graag wilt delen met uw mede-deelnemers in een van de stands op de markt, neem dan contact met ons op. 
13.00 – 14.30 uur: Alle dertien goed
In kleine groepen behandelt u een relevante en herkenbare casus. U vindt samen oplossingsrichtingen voor zaken waar bestuurders en ambtenaren wakker van kunnen liggen, uit enthousiasme of omdat ze er geen raad mee weten.
14.30 – 14.45 uur: Korte pauze
14.45 – 17.00 uur: Ruim dertig sessies
Aan de hand van het blokkenschema stelt u uw eigen programma samen, met uw collega’s uit uw gemeente kunt u zo een schat aan informatie en inspiratie ophalen.
17.00 – 18.30 uur: Aangeklede borrel

 

Ga naar blokkenschema

Casussen

Alle dertien goed

Na de lunch gaat u met elkaar in kleine groepen in gesprek over actuele en urgente casussen. Zaken waar u in uw gemeente misschien ook tegenaan loopt. De casussen zijn niet verzonnen. Daarmee wordt het vinden van oplossingsrichtingen een spannende en leerzame bezigheid.

We vragen u uw interesse aan te geven voor drie casussen via het registratieformulier. U volgt er slechts één tijdens het congres. Door uw voorkeur voor drie casussen aan te geven, kunnen wij borgen dat wij een indeling maken die aansluit bij een van uw interessegebieden. 

1 Wat doen we met overmatig drinkende jeugd?

Dit dorp heeft te kampen met jongeren die -vaak te jong- elkaar opzoeken om flink te drinken. Dat leidt tot overlast en sociale problemen. De nieuwe aanpak is succesvol, maar niet waterdicht. Waar zitten de verbeterpunten?

2 De flexibele gemeente

Door slimmer samen te werken en door het gebruik van steeds meer digitale technieken dreigt in deze gemeente in de Flevopolder personele overcapaciteit te ontstaan. Bestaande functies zullen bovendien anders worden ingericht; door sterker uit te gaan van maatschappelijke opgaven worden andere vragen gesteld aan de competenties van medewerkers. Hoe organiseren we processen en zorgen we dat iedereen mee gaat in deze ontwikkeling?

3 Gastvrij met behoud van sociale rust

Na een langdurig besluitvormingstraject is het dan zover: deze Brabantse gemeente heeft zich voor langere tijd gecommitteerd aan de opvang van vluchtelingen. Maar nu dringt de vraag zich op: wat doen we om statushouders ook op een verantwoorde manier te laten landen in de lokale gemeenschap, en hoe zorgen we dat de inwoners hier goed mee kunnen leven?

4 Groeien in de regio

Tussen Hoogvliet en Heijningen ontbreekt een stuk A4. Dat betekent veel en toenemende drukte op de A29 op het Zuid-Hollandse eiland Hoeksche Waard. De wethouder wil het liefst dat de A4 wordt doorgetrokken om de regio aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Hoe kan de gemeente Hoeksche Waard zorgen voor een snelle besluitvorming daarover, met de toekomstige Omgevingswet in gedachten?

5 Veilig oud worden in je eigen huis

In deze Zuid-Hollandse gemeente kampt de wethouder met een situatie waar ze niet goed mee kan leven. Een oudere man wordt ondersteund door zijn zoon, maar die zoon steelt zijn geld en brengt hem emotionele schade toe. De gemeente, politie en hulporganisaties willen graag ingrijpen, maar dat kan maar beperkt. Hoe kan de veilige leefomgeving van de kwetsbare oudere toch versterkt worden?

6 Klantreizen die het leven eenvoudiger maken

Deze grote Brabantse stad werk met klantreizen. Daarvoor is samen met allerlei partijen de ideale procesgang in beeld gebracht. Maar die strookt niet altijd met de praktijk in de gemeentelijke dienstverlening. Aan de balie ervaar je als ambtenaar bijvoorbeeld directer wat je moet doen om klanten tevreden te stellen dan via de wat afstandelijke digitale weg. Hoe borg je de nieuwe aanpak die bij de klantreizen hoort tot op het allerindividueelste niveau en in alle vormen van dienstverlening?

7 In gesprek met de burger

Aan de hand van moderne digitale meettechnieken kunnen burgers in deze stad hun stem op een nieuwe manier laten horen. Met meetgegevens in handen van burgers vervalt het kennismonopolie van de overheid. Dat brengt andere manieren van samenwerken met zich mee. Wat betekent dat voor de Noord-Hollandse stad?

8 Regionale samenwerking in een provincie vol eilanden

Op de Zeeuwse eilanden is men van oudsher gewend om de eigen boontjes te doppen. Bovendien kent de provincie geen echt toonaangevende stad. De Z4 (Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen) werken steeds meer samen, en ook andere regionale samenwerkingsverbanden komen voorzichtig van de grond. Wat kunnen we doen om dit proces te versnellen?

9 De woonmarkt in een stad op het platteland

Deze wethouder in Friesland ziet dat er veel ouderen van het omliggende platteland naar de stad trekken. Tegelijkertijd komt de aantrekkelijkheid en het woningaanbod voor jongeren daarmee op de tocht te staan. Er is dus een woonvisie nodig waarmee de gemeente een goed antwoord kan geven op enthousiaste projectontwikkelaars. Terwijl de gemeentelijke expertise op het terrein van wonen de laatste decennia juist is wegbezuinigd.

10 De onderwereld rukt op

De burgemeester van deze noordelijke stad wil weten hoe de georganiseerde misdaad in zijn stad en regio in elkaar steekt. Hij weet door diverse signalen dat zich in zijn stad het nodige crimineels onder de radar afspeelt, en dat er lokale eindbazen zijn met behoorlijk wat macht. Soms worden ze zichtbaar als ze hun business uitbreiden naar de bovenwereld. Het beeld dat de gemeente heeft is gefragmenteerd, waardoor er te vaak achter de feiten wordt aangelopen. Om tot een slagvaardige aanpak te komen is betere informatiedeling nodig. Hoe organiseert hij dit?

11 Samen sta je sterker

Collectieve aanpak biedt grote kansen, met name voor kleinere gemeenten die niet zo’n goed gevulde buidel hebben. Maar iedereen heeft ook eigen wensen en belangen. Hoe hou je de gelederen gesloten? Deze jonge Brabantse wethouder vraagt of u met hem wilt meedenken?

12 Door roeien en ruiten

In deze Zuid-Hollandse gemeente verrijzen op enige afstand van elkaar twee aantrekkelijke winkelcentra. Ieder met een ander karakter. De wethouder wil dat de gebieden, en liefst nog meer delen van de gemeente, elkaar gaan versterken. Om initiatieven te verzinnen en uit te voeren, moeten ambtenaren los van hun eigen vakgebied komen, over de muren heenkijken en in contact treden met anderen binnen en buiten het gemeentehuis. Hoe krijgt hij de boel in beweging?

13 Wat doen we met de Lone Wolf?

Iedere stad heeft ze wel, eenzame mensen die vaak op straat te vinden zijn. Die niet direct gevaarlijk voor hun omgeving zijn, maar wel overlast bezorgen. De politie kan ze maar even vasthouden als ze weer over de schreef zijn gegaan, en voor structurele psychische zorg is geen budget. Intussen roeren de media zich en vraagt de burgerij zich af waarom niet wordt ingegrepen. Wat te doen in deze Friese stad?

Sprekers

De VNG Ambtelijke Top conferentie 2017 biedt u een afwisselend programma waarbij u een keuze kunt maken uit sessies met verschillende werkvormen en sprekers.

Onderstaand programma wordt continu uitgebreid en bijgewerkt. Houd de website dus goed in de gaten voor het  meest actuele aanbod!

Persoonlijke verhalen

 • Nieuwe kans voor risicojongeren
  In dit persoonlijke verhaal maakt u kennis met twee jongeren die hun ervaringen en visie met u delen. Zij worden geholpen door stichting De Nieuwe Kans. Dit is een organisatie voor dagbehandeling van jongemannen van 18 t/m 27 jaar, die actief willen werken aan de verbetering van hun situatie. U hoort ook Sander Glaser van De Nieuwe Kans.
 • Kleinschalig onderwijs in landelijk gebied
  Persoonlijk verhaal over de borging van kleinschalig onderwijs in een landelijk gebied. Door Anke Carter, Werkgroep Kleine Scholen Loppersum-Oost, Be Schollema, wethouder Gemeente Loppersum en Dick Henderikse, directeur-bestuurder Stichting Openbaar Onderwijs Marenland.
 • Sociaal wijkteam
  Persoonlijk verhaal van Michael die door verslaving en schulden aan de zelfkant van de maatschappij leefde. En hoe hij er met de persoonlijke aanpak van het wijkteam van Coöperatie Amaryllis Leeuwarden zijn eigen plan kon maken.
 • Maatschappelijke initiatieven in het buitengebied
  In dit Persoonlijk Verhaal hoort u Eline van de Veen, een zelfstandig professional die initiatiefnemers in het buitengebied helpt hun maatschappelijke project of onderneming van de grond te krijgen. Op dit moment zijn haar klanten een zorgboerderij, die gaat uitbreiden, een gepensioneerde particulier die natuur ontwikkelt als nalatenschap en een echtpaar dat een woonboerderij wil omvormen naar generatie-wonen concept.

Theatersessies

 • Datagestuurde Smart Society
  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de gemeente Eindhoven hebben het eerste CBS Urban Data Center gelanceerd. Dit samenwerkingsverband combineert de kennis van CBS over onder meer data-infrastructuur, dataverwerking en privacy met de ambitie van de gemeente Eindhoven om zich te ontwikkelen tot een datagestuurde smart society. Door Robert Hermans van het CBS.
 • Ambtelijke weerbaarheid
  Hoe ambtelijke weerbaarheid de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld tegen kan gaan. Door dr. Edward van der Torre, die veel gemeenten adviseert over de maatregelen die je kunt nemen tegen georganiseerde criminaliteit. Hij doet dit mede aan de hand van een aantal situaties die hij als adviseur tegenkomt.
 • Gemeenten in Onvoltooid Verleden Tijd
  Historicus Geerten Waling (Universiteit Leiden) gaat in op een grote omslag in politiek Nederland uit het verleden en wat die toen voor consequenties met zich meebracht voor een lokale ambtenarij. Wat kunnen we daarvan leren?
 • Lokale democratie
  Een gesprek over lokale democratie en organisatieveranderingsprocessen in Amersfoort en Molenwaard. Door Nanette van Ameijde-Poortman (gemeentesecretaris Molenwaard), Jos van Winkel (Hoofd Bestuur, strategie en veiligheid  Amersfoort en Jornt van Zuylen (Democratic Challenge, VNG/BZK).

Pecha Kucha’s

 • De Waardenkamer
  Kirsten Veldhuijzen (Rob) licht tegels op het stadhuisplein. Ze schetst hoe de Waardenkamer -als ethische tegenhanger van de Gemeentelijke Rekenkamer- eruit zou kunnen zien.
 • Pilotstarter
  Vincent Simjouw (gemeente Tilburg) deelt zijn ervaringen met de Pilotstarter, het digitaal platform waar gemeenten en netwerkpartijen ideeën delen voor een betere gemeentelijke informatievoorziening. 
 • Een introductie op de serviceformule Servicewet
  Hanneke Kunst (VNG) geeft een introductie op de serviceformule Omgevingswet.
 • Smart City: ervaringen uit Barcelona
  Ruim zestig Nederlanders bezochten Barcelona om kennis te maken met de ‘Smart City’. Tom Willebrandts van de gemeente Amersfoort schetst de opgedane inzichten. 
 • Veranderende veiligheidsissues en reactie van gemeenten daarop
  Ruth Prins (universiteit Leiden) schetst hoe de issues zijn veranderd, en hoe de reactie van gemeenten mee veranderde. Welke kansen en knelpunten leverde dat op?
 • Met social media criminaliteit terugdringen 
  Adryo Toorians toont in zijn pecha kucha hoe in samenwerking met de lokale bevolking van Tilburg via een effectieve mobiele applicatie het aantal woninginbraken fors is teruggedrongen.
 • Op weg naar de gezonde gemeente
  Vanaf 22 maart a.s. is met één druk op de knop te zien hoe het staat met de sociaaleconomische gezondheidsverschillen in gemeenten op Waarstaatjegemeente.nl.
  Hidde Boonstra (KING) en Robbert van Bokhoven (Pharos) laten in deze pecha kucha zien hoe je deze nieuwe tool in jouw gemeente kunt inzetten en wat het kan betekenen bij de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.

Masterclasses 

 • Verduurzaming
  Dat verdere verduurzaming een noodzakelijke route is, daar zijn de meesten van ons het wel over eens. Maar hoe pakken we het aan als gemeenten? Hans Oosters (Unie van Waterschappen) geeft handvatten.
 • Aanpak jeugdproblematiek
  José Manshanden (gemeente Utrecht) gaat samen met Jan Dirk Sprokkereef  (VNG) in op de aanpak van jeugdproblematiek in haar stad.
 • Ethisch hacken en het belang van goed voorbereid zijn 
  Ethisch hacker Vincent Toms geeft zijn visie op de prioriteiten die gemeenten zouden moeten stellen bij de beveiliging van hun systemen.
 • Betere samenwerking, memorabele resultaten
  Samenwerken kan altijd beter. Schrijver en organisatiedeskundige Daniël Wolfs (Holland Consulting Group) schetst hoe de zoektocht naar gezamenlijke belangen daarbij leidend kan zijn.
 • Deliverology helpt de gemeente te focussen
  Premier Tony Blair (UK) introduceerde ooit samen met zijn adviseur Sir Michael Barber de methodiek ‘Deliverology’ om de overheid sterker gefocust te laten werken. Christian van den Berg (gemeentesecretaris) en Maaike Wijngaards (verantwoordelijk voor de Delivery Unit) laten zien hoe deze aanpak werkt in Overbetuwe.
 • Schuldhulpverlening en breinonderzoek
  Nadja Jungmann is lector ‘Schulden en Incasso’ aan de Hogeschool Utrecht. Ze gaat in op de vraag hoe gemeenten met betere schuldhulpverlening kunnen helpen de problematiek te verlichten. Ze verwijst daarbij naar recent spectaculair neurowetenschappelijk onderzoek en gaat in op hoopvolle experimenten in Boston, USA.
 • Regionale Samenwerking
  De regio Zwolle deed mee aan een pilot in het kader van Maak Verschil. Secretaris Kees Praamstra van de regio schetst de effecten en leerpunten die uit de pilot naar voren zijn gekomen.
 • ‘Samen Organiseren’ als verplichte kost voor gemeente
  Gemeentesecretaris Jan van Ginkel (Zaanstad) deelt zijn ervaringen met en ideeën over ‘Samen Organiseren’.

Debatten

 • Samenwerking om tot meer innovatie en economische groei te komen
  Economische groei en innovatie gaan hand in hand. Kennisdeling en samenwerking zijn daarbij de sleutel tot succes. Drie ambitieuze gemeentesecretarissen gaan in gesprek over wegen die wel en niet werken.
 • Stadsinrichting in tijden van meer internetaankopen
  Internetwinkels veranderen het retaillandschap ingrijpend. Stadscentra worden verplicht mee te bewegen om hun aantrekkelijkheid te houden. Wat kun je als gemeente doen om leegstand tegen te gaan, centra aantrekkelijk te houden, of beter nog: leuker te maken.
 • Kansen en bedreigingen van de Omgevingswet
  Journalisten kennen de burger, de ambtenarij en de politiek. We dagen hen uit om vanuit hun brede kennis mee te denken over de ingrijpende consequenties van Omgevingswet.
 • Goed voorbereid en toch een hack of lek. Wat nu?
  Gemeenten en andere overheden doen hun best om hun systemen te beveiligen. Maar het blijft een gevecht waarbij je soms toch onaangenaam wordt verrast. Wat kun je doen als er toch een datalek ontstaat, of een virus de systemen platlegt? Vijf specialisten in gesprek.

Festivalmarkt

Deze stands met mooie praktijkvoorbeelden staan de hele dag op de festivalmarkt.

 • Jongerenparticipatie - Keetkeur in jongerenketen & Verbeter je dorp
 • Samenspel - Lokale democratie in beweging i.s.m. VOM
 • Alle drempels weg! - Initiate innoveert met en voor gemeenten
 • Gemeente van de Toekomst - Draai het rad! En vind antwoord voor jouw gemeente!
 • Achterwerk in de kast - deel je vragen en dromen!
 • FIWARE Lab Utrecht - Partner voor de Smart City
 • Meester in je werk - A+O fonds geeft je een nieuw profiel!
 • Aan de bak(jes) in het sociaal domein - gemeente Emmen
 • Europa en de gemeente - Cybersecurity? Privacy? Stel uw vraag hier!
 • Zelfsturing - gemeente Hollands Kroon
 • Energietransitie - Omgevingsdienst Midden-Holland
 • Holacracry - gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid
 • Crowdfunding - Platform ‘Het lukt ons’ in West Friesland
 • Cultuurparticipatie en inclusie - domein overstijgend werken
 • Samen organiseren - KING en Digitale Agenda 2020
 • Global Goals gemeenten - gemeenten Oss en Utrecht

Daarnaast verleiden we u graag om de ludieke stands te vereren met een bezoek. Dat ze leuk, prikkelend en inspirerend zijn, staat vast. Wat ze te bieden hebben houden we geheim tot op de dag zelf.

Locatie

De VNG Ambtelijke Top conferentie vindt plaats op 22 maart 2017 in DeFabrique in Utrecht.

Adres: Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht

Parkeren bij DeFabrique is kosteloos. Voor deelnemers die met het openbaar vervoer komen, worden pendelbussen ingezet vanaf het station Maarssen. 

De tijden van de pendelbussen zijn:
Van station Maarssen naar De Fabrique: van 10.00 – 11.00 uur (bussen staan aan de Kanaalzijde)
Van De Fabrique naar station Maarssen: van 17.00 – 18.30 uur

Gedurende de dag is er één kleinere bus die continu pendelt tussen DeFabrique en station Maarssen. Dit busje staat klaar voor de ingang van DeFabrique.
De bussen zijn te herkennen aan het logo van de VNG Ambtelijke Top conferentie achter de voorruit.

Inschrijven

Deelname aan de VNG Ambtelijke Top conferentie is kosteloos. De conferentie is bedoeld voor gemeentesecretarissen en hoofden/directeuren.

U kunt zich direct inschrijven.

We vragen u uw interesse aan te geven voor drie casussen. U volgt er slechts 1 tijdens het congres. Door uw voorkeur voor drie casussen aan te geven, kunnen wij borgen dat wij een indeling maken die aansluit bij een van uw interessegebieden. 

Annuleren of wijzigen
Wilt u uw inschrijving annuleren of uw voorkeur voor de casus wijzigen, klik dan op de link in uw bevestigingsmail. 

Contact
Heeft u vragen over de Ambtelijke Top conferentie of over uw inschrijving?
Neem dan contact met ons op via vngcongressen@vng.nl / 070 - 373 84 58.